Billeder fra opførelsen

Velkommen til

Asferg forsamlingshus

dit lokale samlingssted

Billeder fra nedtagning af beklædning på container.

Tryk på et billede for at for at se dem i stor format

Fjernelse af container

Fugning af gavl

Opmåling og udgravning til gulv og sokkel

Støbning af sokkel

Isoling af gulv og udlægning af varme rør

Støbning af gulv.

Opmuring af indemur

Opmuring af ydermur

Opmuring af skillevægge

Arbejde med spær og tag

Indvendig arbejde

De færdige toiletter og depotrum

Asferg Forsamlingshus

Vestergade 2, Asferg

8990 Fårup

Mail: asfergforsamlingshus@gmail.com

Udlejning:

Tlf. 93868186

Copyright 2016 © Asferg Forsamlingshus / opdateret 25.02.2017