Billeder fra opførelsen
20161014_142135
20161014_142150
20161015_112704
20161223_121611

Billeder fra nedtagning af beklædning på container.


Fjernelse af container

image1
image2
image3
image4
image5_edited1
image6_edited1

Fugning af gavl

Opmåling og udgravning til gulv og sokkel

Støbning af sokkel

Isoling af gulv og udlægning af varme rør

Støbning af gulv.

Opmuring af indemur

Opmuring af ydermur

Opmuring af skillevægge

Arbejde med spær og tag

Indvendig arbejde

De færdige toiletter og depotrum