Billeder fra opførelsen

Billeder fra nedtagning af beklædning på container.

Fjernelse af container

Fugning af gavl

Opmåling og udgravning til gulv og sokkel

Isoling af gulv og udlægning af varme rør

Støbning af gulv.

Op muring af indermur

Op muring af ydermur

Op muring af skillevægge

Arbejde med spær og tag

Indvendig arbejde

De færdige toiletter og depotrum