Udlejning

Lejebetingelser

 • Ved leje af forsamlingshuset betales der et depositum på kr. 500,00, som modregnes i lejen.
 • Ved afbestilling af forsamlingshuset mindre end 3 mdr. før leje, vil den ikke blive betalt tilbage, med mindre at huset bliver genudlejet.
 • Lejeaftale og reservation er ikke gældende før depositum er betalt kontant eller indsat på udlejers bankkonto.
 • Aftale om udlevering af nøgle, samt tidspunkt for hvornår lokalerne skal være ryddet, træffes i forbindelse med udlejning. 
 • Lejer modtager huset rengjort og klar til opstart og brug, af samtlige faciliteter, køleskabe, frysebokse, opvaskemaskine, køkkengrej osv.
 • Det forventes at borde, stole, inventar mv. behandles med omtanke således at også den næste lejer kan holde sin fest i pæne omgivelser.
 • Musik for åbne vinduer og døre må jf. politivedtægten ikke finde sted, dette også af hensyn til naboerne.
 • Fyrværkeri må kun anvendes efter tilladelse fra politimesteren.
 • Når depositum er betalt, har man accepteret forsamlingshuset lejebetingelser.

Når huset forlades skal følgende være i orden:

 • Bordene rengjort på plads under scenen
 • Stolene stables
 • Porcelænet på rette plads i skabene
 • Lysestager skal rengøres for stearin
 • Gulvet i salen skal fejes
 • Gulvet i køkken vaskes
 • Affald i affaldscontainer
 • Tomme vinflasker lægges i flaskecontainer
 • Der slukkes for fryser på loftet
 • Alle udvendige døre låses og vinduer lukkes
 • Opvaskemaskinen tømmes for vand og rengøres
 • Lyset slukkes
 • Affald udenfor/rundt om huset samles op

Ved lejemålets ophør:

 • Ved lejemålets ophør gennemgår udlejer huset og tjekkes om ovenstående punkter er i orden. Herefter aflevere lejer nøgle og her skal lejer betale for lejemålet, ved kontant betaling eller betaling på mobilpay.
 • Med mindre andet er aftalt, skal rengøring foretages af Asferg Forsamlingshus, som er ind holdt i lejen. Såfremt Forsamlingshuset får ekstra udgifter til oprydning  og ekstra rengøring efter lejemål, sker det for lejerens regning.
 • Dog skal borde og stole være rengjorte, lokalerne være ryddede og gulvene være fejet ved lejemålets ophør.
 • Man har erstatningspligt overfor Forsamlingshuset, hvis noget ødelægges.
 • Erstatning af ødelagte og/eller forsvundne ting betales af lejeren til dagspriser.
 • Uden forudgående aftale med udlejer, må der ikke fjernes inventar fra Asferg Forsamlingshus.
 • Husets forsikring dækker ikke lejers genstande (øl-vand-vin-gaver) i tilfælde af indbrud.