Tilbygning

Beskrivelse af vores nye tilbygning med Handicap toilet , nye toiletter og depotrum.

FORMÅLET MED PROJEKTET

Formålet med projektet er at sikre at Asferg Forsamlingshus kan tilgodese alle brugere/gæsters basale fornødenheder, så Asferg så snart som muligt, og i fremtiden, har et aktivt – og alt andet lige – et mere attraktivt forsamlingshus.

Dette vil vi gøre ved at lave en tilbyggning hvor vi kan tilbyde bedre toiletforhold for især kørestolsbrugere og småbørnsfamilier.

BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET, PROJEKTETS RELEVANS OG MÅLGRUPPE

Vores nuværende toiletfaciliteter lever slet ikke op til nutidens standard. Toiletterne er så små at der ikke er mulighed for at køre ind med kørestol. I dag skal kørestolsbrugere have hjælp til at komme fra gangen og ind på toiletterne. Vi har heller ikke nogen pusleplads til småbørn, det betyder at de er nødt til at skifte i entreen eller inde i en af salene, hvilket ikke er optimalt. Med et nyt stort toilet vil der også blive plads til en pusleplads. 

Vi har de sidste 6-8 år  renoveret løbende med nye lofter, nye stole og borde, nyt gulv i den lille sal, fået malet og tapeseret, så salene i dag  fremstår lyse og venlige. Vi har også efterisoleret på loftet.

Efter disse tiltag har vi klart kunnet mærke en fremgang i antallet af udlejninger.  Køkkenet er også løbende blevet moderniseret, med nye ovne og køleskab. 

Tilbage er toiletterne, der klart er det mest utidssvarende i huset, men også et projekt der er svært at løse i etaper.

Vi kan frygte at hvis vi ikke får bedre toiletforhold, vil forsamlingshuset blive fravalgt til fordel for andre festlokaler, og dermed vil der ikke være basis for at holde huset kørende. 

DETALJERET BESKRIVELSE AF PROJEKTETS AKTIVITETER

I forbindelse med etablering af et handicaptoilet, har det ikke været muligt at lave det med de eksisterende toiletter, derfor etablering af ny tilbyning som så også skal huse vores depotrum.   

Samtidigt vil vi få lavet separering af vores kloaker så vi er fremtidssikret når kravet til separering kommer ud til vores by.

 

Vi har modtaget tilsagn om støtte fra følgende fonde:

Vi har modtaget tilsagn om støtte fra følgende fonde: